kontakti

Kontakt podaci

Univerzitet u Banjoj Luci
Tehnološki fakultet
Vojvode Stepe Stepanovića 73
78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 434 357
Faks: +387 51 434 351

Dekan

prof. dr Miloš Sorak
Telefon: +387 (0) 51 434 357
e-mail:dekan@tfbl.org

Prodekan za nastavu

doc. dr Svjetlana Janjić
Telefon: +387 (0) 51 434 379
e-mail: prodekan.nastava@tfbl.org

Prodekan za naučnoistraživački rad

prof.dr. Ljiljana Vukić
Telefon: +387 (0) 51 434 373
e-mail: prodekan.nir@tfbl.org

Studentska služba

Телефон: +387 (0) 51 434 352
1510